Home > Výroba > Dopravníkové systémy > Valčekové dopravníky

Valčekové dopravníky

Valčekové dopravníky v prevedení poháňané alebo nepoháňané sú určené na medzioperačnú dopravu manipulovaných jednotiek: kartónov, balíkov, materiálov a výrobkov uložených na pevných podložkách (paletách, prepravkách), alebo aj výrobkov bez výstupkov na prepravovanej ploche ako napr. pneumatík, pásov, valcovaných profilov a pod.

Valčekové dopravníky sú koncipované ako modulárny systém, z ktorého je možné vyskladať dráhu podľa želania zákazníka.

Trať môže obsahovať:

 • priamy úsek poháňaný, nepoháňaný,
 • oblúkový úsek (30°, 45°, 90° a iné),
 • reťazový dopravník,
 • zdvižnú plošinu,
 • váhy,
 • otočný stôl,
 • priečne posuvný vozík,
 • preberací stôl priamy, kolmý,
 • zariadenie obrysovej kontroly,
 • špeciálne požiadavky zákazníka.

Po zostavení celkovej dopravníkovej trasy, osadení snímačmi a inštalácii
riadiaceho systému je možné dosiahnuť automatizovaný celok.

Štandardné technické parametre:

 • šírka B = 900, 750, 450 mm, resp. iné podľa požiadavky zákazníka,
 • prepravovaná hmotnosť m = do 1 200 kg,
 • priemery valčekov od 30 do 108 mm,
 • povrchová úprava, podľa požiadaviek zákazníka.

Štandardná úprava je lakovanie, pozinkovanie, nerezový materiál, plastové valčeky.


Realizácie