Home > Výroba > Špeciálne technologické zariadenia

Špeciálne technologické zariadenia

Sú to výrobky vyrobené špeciálne podľa požiadaviek zákazníka. Pri návrhu týchto výrobkov sa využíva bohaté know-how firmy.

BESTO poskytuje komplexné riešenie problému od jeho analýzy, variantného návrhu riešenia cez vypracovanie výkresovej dokumentácie až po vyrobenie výrobku a jeho montáž na mieste určenia.

Príklady špeciálnych zariadení

  • pásový dopravník pod ramenom robota,
  • nakladacia rampa,
  • separátor výliskov a vtokov,
  • zásobníky na sypký materiál,
  • vykopávač kotúčov,
  • excentrický zdvihák,
  • premostenie dvoch budov.
Paternoster
Realizácie