Home > Výroba > Dopravníkové systémy > Podvesné dopravníky

Podvesné dopravníky

Podvesné dopravníky sú určené k doprave kusových materiálov. Sú vhodné v prípadoch členitých tratí s vodorovnými, šikmými aj zvislými úsekmi, kde priestorová situácia vyžaduje veľkú prispôsobivosť trasy.

Príklady použitia: lakovacie linky, medzioperačná preprava, montážne linky a pod.

Štandardné technické parametre

  • nosnosť dráhy 100 kg/1 m
  • dopravná rýchlosť od 0,1 do 15 m/min (konštantná alebo plynule meniteľná)
  • uhly oblúkov a sklon dráhy (15°, 30°, 45°, 60°, 90°)

Realizácie