Home > Výroba > Dopravníkové systémy > Pásové dopravníky

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky sú určené k doprave kusových alebo sypkých materiálov. Sú vhodné aj na prekonanie stúpania alebo klesania v závislosti od druhu prepravovaného materiálu a použitého pásu.

Konštrukcia pásového dopravníka zabezpečuje plynulý presun materiálu bez otrasov a vibrácií.

Štandardné technické parametre

  • dĺžka dopravníka od 1 m
  • šírka dopravníka od 450 do 900 mm
  • nosnosť dopravníka od 300 do 1200 kg/m
  • tvar dopravníka, priamy úsek, ľubovoľný oblúk (30°, 45°, 60°, 90°)
  • iné podľa požiadaviek zákazníka
Pásový dopravník

Realizácie