Home > Výroba > Dopravníkové systémy > Križovatky a otočné stoly

Križovatky a otočné stoly

Križovatky

Križovatky jednotlivých dopravníkových tratí v prevedení poháňané alebo nepoháňané sa používajú pri križovaní jednotlivých tratí dopravníkových systémov. Je možné kombinovať rôzne druhy dopravníkov napríklad valčekové a reťazové, valčekové a pásove a pod. podľa potreby.

Súčasťou križovatky je aj prízdvih jednej časti križovatky pomocou pneumatického valca.

Štandardné technické parametre

  • Dĺžka križovatky 1 000 mm
  • Šírka križovatky 1 000 mm
  • Nosnosť križovatky od 20 kg

Realizácie


Otočné stoly

Otočné stoly v prevedení poháňané alebo nepoháňané majú rôznorodé použitie pri križovaní jednotlivých dopravných trás, pri balení tovaru na paletách s možnosťou prízdvihu palety pri balení alebo sú určené pre špeciálne použitie.

Štandardné technické parametre

  • Priemer otočného stola od Ø 2000 mm pri EURO palete
  • Šírka dopravníka na otočnom stole 1 200 mm
  • Dĺžka dopravníka na otočnom stole 1 970 mm

Všetky tieto technické parametre je možné upravovať podľa požiadaviek zákazníka s ohľadom na predchádzajúce a nadväzujúce dopravníkové systémy.

Štandardná úprava je lakovanie, pozinkovanie, nerezový materiál, plastové valčeky, valčeky s plastovým povrchom a pod.

Realizácie